המועצה החלה לאחרונה לקדם התקנה של מתקנים לקליטת אנרגיה סולארית על גגות מוסדות החינוך במטה אשר. ההחלטה התקבלה בעקבות כוונת המועצה להתמודד בכמה דרכים עם משבר האקלים, שאחת מהן היא באמצעות הגברת השימוש באנרגיה סולארית. 

"ראש המועצה משה דוידוביץ וחברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית קיבלו החלטה אסטרטגית להשקיע משאבים באנרגיות מתחדשות", אומר מנכ"ל החברה הכלכלית, סילס ליבילייה. "מיזם הגגות הסולאריים הוא חלק מאותה אסטרטגיה. אני שמח ליישם את המדיניות ולהיות שותף בשמירה על הסביבה, לצד יצירת מקורות הכנסה משמעותיים לחברה הכלכלית ולמועצה".