בימים אלה החלו לפעול בשטחי מטה אשר שתי נקודות לניטור אוויר - בבית העמק ובכפר מסריק. תחנות ניטור האוויר מודדות את רמת זיהום האוויר, אם קיימת, בנקודות שבהן הן מוצבות. בקרוב צפויה להיפתח נקודה נוספת לניטור אוויר בקיבוץ געתון. 

לצפייה במפת ניטור האוויר של ישראל