בימים אלה מבצע משרד התחבורה שינויים בקווי התחבורה הציבורית ברחבי המדינה. להלן השינויים הרלוונטיים לאזורנו:

*****