סיקור הדברים שקורים במועצה בעיתונות המקומית והארצית


פרסום על העשייה הירוקה במטה אשר

*****

 
המאבק על תוואי כביש 6 בגליל המערבי

*****

 

מיזם ציורים של ילדים על הרצף האוטיסטי על האוטובוסים הצהובים

****

 

מדד חוף נקי - חופי מטה אשר בצמרת החופים הנקיים בישראל

****

 

התקנת מתקנים לקליטת אנרגיה סולארית במוסדות המועצה

****

 

הקמת עמדות להטענת רכבים חשמליים

****