ניצחון האקליפטוסים

הישג ניצחון היסטורי במאבק על הצלת עצי האקליפטוס העתיקים בכביש עכו-בוסתן הגליל: פקיד היערות הארצי קבע כי יש לשמור על שדרת העצים


אתמול (יום שלישי, 14 בספטמבר) התקבלה החלטתו של ד"ר ארז ברקאי, פקיד היערות הארצי, על ההשגות הרבות שהוגשו על ידי המועצה האזורית מטה אשר, ארגוני הסביבה ועשרות תושבים ותושבות איכפתיים.

בהחלטתו הפך ד"ר ברקאי את האישור שניתן לכריתת עצי האקליפטוס לטובת תוואי המטרונית בכביש עכו-בוסתן הגליל והורה על שימורם.

ראש המועצה משה דוידוביץ: "זהו רגע היסטורי! הצלחנו לעצור את הרכבת הדוהרת הזו ולהביא להפעלת שיקול דעת מחודש לטובת הסביבה, העצים המפוארים והעתיקים, העבר והעתיד של המקום הזה. אני מאושר ונרגש כי מאבקנו העיקש זכה לתוצאות אלה, וכי ההשגות המפורטות משלל הגורמים הרלבנטיים זכו לאוזניים קשובות. אני מודה לד"ר ברקאי על ההחלטה האמיצה. לשותפים במאבק - תושבי ותושבות המועצה, חברי מושב בוסתן הגליל, פעילים ופעילות הסביבה. קק"ל, רט"ג, החברה להגנת הטבע והמועצה לשימור אתרים".

מובא בזאת סיכום דבריו של ד"ר ארז ברקאי בהחלטתו:

"מכל הטעמים שפורטו בהרחבה לעיל, אני מקבל את ההשגה ומורה על שימורם של העצים ועל ביטולו של הרישיון לכריתת העצים. חשוב לציין כי פקיד היערות מצווה לשקול את מכלול השיקולים הנדרשים והקבועים בפקודת היערות בטרם קבלת כל החלטה. ברור כי פרויקט המטרונית הינו פרויקט ציבורי חשוב, אשר מעצם היותו פרויקט תחבורה ציבורית יש לו גם תועלות סביבתיות רבות ביותר.

"ודאי שעיכוב פרויקט שכזה היא אינה תוצאה רצויה, אך גם כריתה של עצי פאר היסטוריים היא אינה תוצאה רצויה. השאלה שתמיד עומדת לנגד עיני היא האם הפגיעה המתוכננת בעצים לשם מימוש הפרויקט הינה מידתית והאם היא מתיישבת עם אמות המידה שנקבעו בפקודה. אין לי כל ספק כי במקרה חריג זה הפגיעה אינה מידתית, ולא ניתן בנסיבות המפורטות להתיר כריתתם של עצי פאר, אשר אין להם כל תחליף, הנטועים בשדרה היסטורית. מוטב יהיה לו תוכן תכנית מסודרת אשר לוקחת בחשבון את מכלול העצים הקיימים, ומחפשת חלופות נוספות שיאפשרו את השימור ההכרחי של שדרת עצים זו".