1
פרטי הבקשה
2
קבצים שיש לצרף
3
פרטי מגיש הבקשה וחתימה

הסכום חייב להיות כולל מעמ

כפי שאושר בטבלת התב"רים שנשלחה מהמועצה וכפי שאושר בישיבת הוועד המקומי

 

 כל המסמכים נדרשים להיות חתומים על גבי נייר לוגו של הוועד המקומי.

אישור על ידי גורם מוסמך מהמועצה בלבד

 

 

 

 

הפרוטוקול חייב להיות מפורט עם פרטי הקבלן המלאים והסכום שאושר

אישורי תשלום * שדה חובה

 

 

מספר הצעות נדרש:
הצעה אחת: עד 2,500 ש"ח + מעמ 
בעבודות הנדסיות ניתן הצעה אחת לסכום של עד 5,000 ש"ח + מעמ
שתי הצעות: 2,501 ש"ח עד 12,500 ש"ח + מעמ 
שלוש הצעות: 12,501 ש"ח עד 70,000 + מעמ  
 

 

תפקיד * שדה חובה

Browser not supported

Browser not supported