האירוע הינו באחריות מפיק / מארגן האירוע
 • יש לבצע ספירת אנשים המגיעים לאירוע.
 • יש לוודא ולבדוק שבאירוע אין יותר מ 500 איש' במידה והתפוסה באירוע עולה על 500 איש יש לעצור באופן מיידי כניסה של אנשים נוספים לאירוע.
 • לא תבוצע מכירה או הגשה של אלכוהול ומזון באירוע ללא רישיון עסק בתוקף.
 • אם האירוע בסמוך לבריכה או לחוף הים, יש לדאוג למניעת גישה למקומות אלו.
 • יש ליידע את המשטרה, רבש"צ ומוקד המועצה ( 3109*) על תחילת וסיום של האירוע.
 • יש להתייעץ עם ממונה בטיחות טרם תחילת האירוע.
 • יש לעמוד בתקנות מניעת מפגעים רעש בלתי סביר.
 • יש לעמוד בחוק בטיחות במקומות ציבוריים.
 • יש לעמוד בדרישות חוק הנגישות.
 • יתכנו הנחיות נוספות בהתאם לסוג האירוע.      
 • מומלץ להקצות סדרנים לפי גודל האירוע ובהתאם להנחיות המשטרה. 
נתונים כלליים של האירוע (הטופס ימולא על ידי אחראי / מארגן / מנהל האירוע):

שם פרטי ושם משפחה

עד 500

 

 

לציין במ"ר

שם פרטי ושם משפחה

 

 

גדר היקפית * שדה חובה

מצלמות * שדה חובה

בעלי תפקידים נוספים באירוע * שדה חובה
שם פרטי ושם משפחהתפקידנייד
 
Browser not supported