דרישות:
  1. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום הטיפול באלימות במשפחה ובתחום הדרכת מטפלים ומנהלי יחידות לטיפול באלימות במשפחה.
    יתרון: בעל ידע בתחום הטיפול המשפחתי ו/או בעל ידע והכרות עם הפעלה של יחידות אלמ"ב במגזר הכפרי, במועצות אזוריות.
  2. השכלה: תואר ראשון ושני בתחום טיפול קליני ו/או עבודה סוציאלית.

פרטים כלליים של היועץ

תחום אלימות במשפחה

 

 

 

סוג התאגדות * שדה חובה

 

רשימת מסמכים להגשה

 

 

קורות חיים, לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של הספק במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו.

תואר ראשון ושני בתחום טיפול קליני ו/או עבודה סוציאלית.

ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עצמאית במשפחות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות.

רשימת ממליצים לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.

 

 

שאלון ניגוד עניינים

תצהיר היעדר הרשעות

חתום על המציע ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא, התצהיר יהיה חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו של המציע.