פרטי מגיש הבקשה

 

השטח לגביו מוגשת הבקשה

סוג הבקשה * שדה חובה

טופס משרד החקלאות, יש למלא ולצרף:
 
שובר תשלום: 
https://ecom.gov.il/counterspa/home/81/1/LicenseToCutProtectedTrees
 
להלן פירוט המסמכים הנוגעים לבקשה המצורפים  (יש לצרף לפי סוג הבקשה):