אני הח"מ בעל בית אוכל / יצרן, מבקש לקבל תעודת כשרות

פרטי מגיש הבקשה

האם מגיש הבקשה הוא מנהל העסק? * שדה חובה

של מגיש הבקשה

לבית אוכל;

המקום: * שדה חובה

פרטי הטבח * שדה חובה

 

פרטים על המקום

המקום כשר? * שדה חובה

 

 

 

הריני מתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי בטופס זה.

ידוע לי שטופס זה הוא אך ורק בקשה לתעודת כשרות.
ידוע לי שאי הודעה על שינוי בבקשה יכול לגרור לביטול תעודת הכשרות ללא הודעה מראש.

Browser not supported