יעדי המחלקה: 

  • מתן מענה חינוכי, חברתי וקהילתי במסגרת זרם בלתי פורמלי לילדים ולנוער במטה אשר. 
  • להוות גוף מקצועי להקמה, להנחיה, להדרכה ולליווי תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מערכות החינוך וממלאי תפקידים בקהילות ובכללם תנועות הנוער.
  • להוביל ראייה הוליסטית סביב ילדים ונוער תוך תכלול ושיתופי פעולה בין הגורמים במרחב, כולל הובלת תחום המניעה, ההסברה והטיפול במצבי סיכון.

אמנת השירות:
עבודה לאור נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך |  עבודה לאור מדיניות מועצה אזורית מטה אשר | מחויבות לאמנת השירות של מרכז קהילתי מטה אשר המחלקה מובילה, יוזמת ומקדמת תהליכי חינוך חברתי קהילתי ביישובים ובמרחב המועצתי ומהווה גורם מרכזי בפיתוח הידע המקצועי בראייה הוליסטית.
המחלקה פועלת לפיתוח ולהפעלה של מענים מקצועיים, חדשניים ויצירתיים ברמה הגבוהה ביותר, הכוללת תכנון וביצוע, בקרה ומשוב לצרכי שיפור איכות השירות.
שירותי המחלקה ניתנים על ידי עובדים מקצועיים ומומחים בתחומי התוכן ובהיבטים תהליכיים, תוך הקפדה על התעדכנות בגופי ידע ושכלול מיומנויות.
המחלקה יוזמת ומחזקת שותפות ושיתופי פעולה עם מערכות יישוביות ומועצתיות, ומעודדת שותפויות בקרב גורמי חינוך, קהילה וחברה במרחב.
המחלקה פועלת לחיבור בין הידע המקצועי לבין הפרקטיקה תוך ראייה תמידית של השטח ליצירת מענה מדויק לתמונת מצב נוכחית ועתידית, ומייצרת התאמות לתמורות המתחוללות.

שיטת העבודה:
בשל הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של המועצה, המחלקה עובדת באשכולות חינוך. האשכולות הם צבר של יישובים בעלי קרבה גיאוגרפית, שילדיהם לומדים באותם בתי ספר יסודיים. האשכולות מלווים על ידי מלווה אשכולי על פי מפתח של דרום-מרכז-צפון. המלווה אמון על ליווי של כל הצוות- ממדריכי הילדים ועד מנהל החינוך דרך יצירת תהליכים קהילתיים.
העבודה במחלקה הינה במבנה שדה-מטה כאשר ליווי האשכולות הוא יחידת החוד, הקשר הישיר עם השטח- מערכות החינוך ביישובים.
תחומי המטה אמונים על מתן שירות למערכות החינוך בישוב דרך מלווי האשכולות.

מלווי האשכולות:
הרכז האשכולי מהווה כתובת חינוכית לרכזים והמדריכים ביישובים תומך את תהליכי ההקמה, ההנחייה והליווי של מערכות החינוך היישובית ובעלי התפקידים בקהילה. ליווי, העצמה והתאמה של תנועת הנוער הפועלת בישוב.
הובלת ראיה הוליסטית סביב הילדים והנוער תוך תכלול ושת"פ בין הגורמים במרחב . ציפוף הרשת הקהילתית בין קהילות האשכול בתחום החינוך בסימן חינוך בונה קהילה אחריות על חיבורים ושותפויות בין בתי הספר והתוכניות שפועלות בו לבין החינוך החברתי קהילתי בישובים ובאשכול.