מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום להגיש לגביה קבילה בפני מנהל הארנונה. תושב או תושבת המועצה הרואים עצמם מקופחים מתשובת מנהל הארנונה רשאי תוך 30 יום מקבלת התשובה, לערור עליה בפני ועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית מטה אשר. בוועדת ערר לענייני ארנונה יושבים נציגי ציבור תושבי המועצה. יו"ר הוועדה הוא עורך דין הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

הרכב ועדת הערר של מטה אשר

מזכירת הוועדה: סיניה סגל                 

טלפון 04-9879618, פקס 153-4-9879618, דוא"ל: [email protected]
 

שם  תפקיד יישוב
נרקיס לביא עורך דין, יו"ר וועדה  מצובה
שרית משכית חברת ועדה

 לימן

מיכאל קישון

חבר ועדה שמרת

 

החלטות הוועדה 

החלטה בנושא "השושנה האדומה"

החלטה בנושא ערר מאת א.ר.ן (דוקטורי) ניהול ואחזקות בנוגע לחוף אכזיב

אישור הסכם פשרה - מחצבי אבן

מתן תוקף להסכם פשרה בעניין דפוס ידיעות תקשורת (2000) בע"מ

מתן תוקף להסכם פשרה עם חברת הזרע 1939 בע"מ

מילוטל ירקות מוקפאים בע"מ – ערר 2017

הסכם פשרה בעניין חברת לב הגליל

הסכם פשרה בעניין חברת פוליקרט

הסכם פשרה בעניין חברת תקשובים

החלטה בנושא תחנת דלק סונול

החלטת בעניין ערר מילוז לשנים 2011-2016

החלטה בעניין חברת קמח הגליל בע"מ


 

החלטות לפני שנת 2017