שם פרטי ושם משפחה תפקיד יישוב
מוריה דהן - יו"ר נבחר ציבור יסעור
רן שוסטרמן נבחר ציבור לימן
תומר גלעד גזבר המועצה  
עו"ד ממשרד גולדהמר יועץ משפטי  
דני קורן מנהל מחלקת רווחה