שם פרטי ושם משפחה תפקיד יישוב
אביבה שפריר נבחר ציבור בית העמק
יוסי שספי  נבחר ציבור אחיהוד
מוראד וורדה (מ"מ לאביבה) נבחר ציבור שיח דנון
תומר גלעד גזבר המועצה  
עו"ד ממשרד גולדהמר יועץ משפטי  
דני קורן מנהל מחלקת רווחה