יואב קובץ - י.פ.מ יועץ/מתכנן מים וביוב  
יעד תכנון מים יועץ/מתכנן מים וביוב  
מ.רוזנטל מהנדסים בעמ יועץ/מתכנן מים וביוב  
פלגי מים בע"מ  יועץ/מתכנן מים וביוב  
רבקה כהן הנדסה אזרחית בע"מ  יועץ/מתכנן מים וביוב  
א.ב מתכננים בע"מ  יועץ/מתכנן מים וביוב  
אפלבוים מדידות והנדסה אזרחית בע"מ יועץ/מתכנן מים וביוב  
רמא הגליל הנדסה בע"מ  יועץ/מתכנן מים וביוב  
י.פ.מ - יואב קובץ יועץ/מתכנן מים וביוב  
אילן כץ    27/12/2021

 

ב.א.ב תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ  מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב
איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב
אילוז מהנדסים בע"מ מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב
ינון גל הנדסה בעמ מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב
דאטום מהנדסים בע"מ  מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב