מרכז ההדרכה:
מרכז ההדרכה אמון על יצירת תוכן ותרבות הדרכה ברמה הגבוהה ביותר. מטרתו- מתן שירות והנעת תהליכיים יחודיים במערכות וגופי החינוך השונים במועצה האזורית מטה אשר:

  1. עמידה בחזית הידע בתחום עבודה בלתי פורמלית עם ילדים ונוער במרחב הכפרי
  2. פיתוח וליווי ביישום של מענים מיטביים וחדשניים לאוכ' היעד
  3. פיתוח והטמעה של נורמות הדרכה וקודים ערכיים במערכות החינוך הבלתי פורמליות במטה אשר
  4. פיתוח מסלולי הכשרה סמי אקדמיים והסמכות מיטביות לכל בעלי התפקידים בשדה הבלתי פורמלי במטה אשר
  5. הפעלת מרכזי ידע בנושאים יעודיים (להט"ב, השלב הבא, מנהיגות, תנועות נוער)
  6. יצירת והעמקה של שותפיות עם רשויות וארגוני חינוך מחוץ למועצה