בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ יועץ תקשורת נתונים
גיאופורמציה בע"מ יועץ תקשורת נתונים