שם פרטי ושם משפחה תפקיד יישוב
אייל רייז - יו"ר נבחר ציבור - סגן ראש המועצה כפר מסריק
אביבה שפריר נבחר ציבור בית העמק
חוסיין חמאד נבחר ציבור שיח דנון
ישי עפרוני ביטחון מצובה
אורי נחמיה יועץ לענייני ותיקים בצת
שלומית אלעד מנהלת החינוך מצובה
דן תנחומא מנכ"ל המועצה  
שאולי זינאתי פיקוח  
דני קורן רווחה