שם הספק תחום העיסוק מועד אישור ועדת התקשרויות
אסנת רובינגר יועץ ארגוני במרחב הכפרי 05/12/2021