דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 30 אוגוסט 2021 - לחצו כאן

על סדר היום:

  1. החלטה בהליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם מתכנן לצורך תכנון קו מאסף ראשי לביוב בכליל.
  2. אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרויות עם מתכננים שונים ומנהל פרויקט בעניין תכנון והקמת תשתיות מלאות לתחום הסטטוטורי ביישוב כליל.