הספריה האזורית (בגשר הזיו) נמצאת בשלבי הנגשה.

להלן הסדרי הנגישות הקיימים בספריה:

  • קיימת חנית נכים.
  • קיימת גישה אופקית מחוץ המבנה לכל קומה של הספריה.
  • קיימת מעלית המגשרת על הפרש הגובה שבין הקומה התחתונה לעליונה של הספרייה - מעלית פנימית.
  • קיים מהלך מדרגות המגשר על הפרש הגובה בין הקומות כולל מאחז יד.
  • ישנו רוחב תקין בין שורות מדפים.
  • גובה דלפק בספרייה כללית: 85 ס"מ תקין למקבל שירות בעמידה וישיבה.
  • גובה דלפק בספריית ילדים: 75 ס"מ תקין למקבל שירות בעמידה וישיבה.
  • ישנו לפחות מחשב אחד עם תכנת הגדלה ופלט קול כולל אוזניות.